Terug naar het nieuws

Toegang tot uw persoonsgegevens : corrigeren, overdragen, verwijderen

01/02/2022

Krachtens de AVG kan elke burger diverse rechten uitoefenen met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens, zoals het recht van inzage en het recht op afschrift, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, enz.

https://europa.eu

Toegang tot uw persoonsgegevens

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt bedrijven en organisaties vragen welke gegevens zij over u bewaren. U moet die gegevens kunnen inzien en daarvan gratis een kopie kunnen krijgen in een leesbaar formaat. Zij moeten binnen een maand reageren en u een kopie van uw persoonsgegevens sturen, plus informatie over hoe uw gegevens zijn of worden gebruikt.

Voorbeeld
Weet wat er over u wordt opgeslagen, en hoe het wordt gebruikt
Maciej vroeg een klantenkaart aan bij de supermarkt bij hem in de buurt. Kort nadat hij zich had ingeschreven, begon hij betere kortingsbonnen te krijgen. Hij vroeg zich af of dat met die klantenkaart te maken had. Hij informeerde bij de supermarkt en vroeg aan de medewerker voor gegevensbescherming welke gegevens ze over hem opsloegen en hoe ze die gebruikten. Maciej ontdekte dat de supermarkt precies bijhield welke producten hij elke week kocht en hem zo kortingsbonnen kon sturen voor de producten die hij het vaakst kocht.

Uw persoonlijke gegevens corrigeren

Heeft een bedrijf of organisatie verkeerder of onvolledige persoonlijke gegevens over u opgeslagen, dan kunt u deze gegevens laten aanvullen of corrigeren.

Voorbeeld
Foutieve gegevens over uzelf corrigeren is uw goed recht
Alison wilde een nieuw huis kopen en ging naar de bank voor een hypotheek. Bij het invullen van alle formulieren maakte ze een foutje waardoor een verkeerde geboortedatum in het systeem van de bank kwam te staan. Ze besefte het pas toen ze een hypotheekaanbod kreeg en de premie voor de bijbehorende levensverzekering veel hoger was dan eerder beloofd. Ze nam contact op met de bank en vroeg om haar persoonsgegevens te corrigeren. Daarop kreeg ze een nieuw voorstel en daar stond haar geboortedatum wel correct op.

Persoonsgegevens overdragen ("recht op overdraagbaarheid")

In bepaalde gevallen kunt u een bedrijf of organisatie vragen om uw persoonsgegevens aan u terug te geven of rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, voor zover dat technisch mogelijk is. Dit wordt ook wel "gegevensoverdraagbaarheid" genoemd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u overstapt op een nieuwe energieleverancier of een nieuw sociaal platform. Zo krijgt het nieuwe bedrijf snel en simpel uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens wissen ("recht om te worden vergeten")

Heeft u een bedrijf of organisatie niet meer nodig, of worden uw gegevens op een onwettige manier gebruikt, dan kunt u opdracht geven om uw gegevens te verwijderen. Dit heet het "recht om te worden vergeten".

Deze regels gelden ook voor zoekmachines, zoals Google, omdat zij ook als gegevensbeheerders worden beschouwd. U kunt eisen dat er in de zoekresultaten geen links meer verschijnen naar pagina's waarop uw naam voorkomt, als de informatie onjuist, niet passend, irrelevant of buitensporig is.

Heeft een bedrijf uw gegevens online gezet en eist u dat die worden verwijderd, dan moet zo'n bedrijf dat ook vragen aan alle andere websites waarmee het uw gegevens heeft gedeeld.

Om bepaalde andere rechten te beschermen, zoals het recht op vrije meningsuiting, mogen niet alle gegevens automatisch worden verwijderd. Om een voorbeeld te noemen: controversiële uitspraken in het openbaar mogen niet worden verwijderd als het algemeen belang erbij gebaat is dat ze online blijven.

Voorbeeld
Gegevens laten wissen en van andere websites laten verwijderen
Alfredo besloot om voortaan geen sociale media meer te gebruiken, dus hij wiste zijn profiel op alle sites waar hij een account had. Maar een paar weken later doken zijn oude profielfoto's toch weer op toen hij zijn naam intikte in een zoekmachine. Alfredo nam contact op met de betrokken sociale media en vroeg om deze foto's te laten verdwijnen. Toen hij een maand later nog eens keek, stonden zijn foto's inderdaad niet meer in de zoekresultaten.

Ongeoorloofde toegang ("inbreuken in verband met persoonsgegevens")

Als uw gegevens gestolen worden, kwijtraken of onrechtmatig ingekeken worden (formeel een "inbreuk in verband met persoonsgegevens") dan moet de gegevensbeheerder (de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens) dit melden bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming. De gegevensbeheerder moet u ook onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer door zo'n inbreuk uw gegevens of privacy in gevaar komen.

Terug naar het nieuws