Terug naar het nieuws

Toestemming om uw gegevens te verwerken

01/02/2022

Volgens de EU-regels moeten bedrijven en organisaties uitdrukkelijk toestemming van u krijgen voordat ze uw persoonsgegevens mogen opslaan of hergebruiken.

https://europa.eu

Toestemming

Als een bedrijf of organisatie u om toestemming vraagt, moet u daarvoor een duidelijke handeling verrichten, bijvoorbeeld een akkoordverklaring ondertekenen, of "Ja" aanvinken op een webpagina waar u duidelijk kunt kiezen tussen "Nee" en "Ja".

Het is bijvoorbeeld niet voldoende om alleen maar vragen of u geen reclame wilt ontvangen. U moet dus uitdrukkelijk kunnen verklaren of u al dan niet instemt met de opslag en/of het hergebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Voordat u die keuze maakt, moet u de volgende informatie krijgen:

  • de naam en contactgegevens van de onderneming of organisatie die uw gegevens verwerkt en de contactgegevens van de medewerker voor gegevensbescherming (als die er is)
  • de reden waarom uw gegevens worden verwerkt
  • hoelang uw gegevens worden bewaard
  • met welke andere bedrijven/organisaties uw persoonsgegevens worden gedeeld
  • uw rechten inzake gegevensbescherming (inzage, verbetering, verwijdering, klachten, intrekking van toestemming)

Al deze informatie moet helder en begrijpelijk zijn.

Wanneer mogen mijn gegevens worden verwerkt?

Een bedrijf of organisatie mag uw persoonlijke gegevens verzamelen of hergebruiken wanneer:

  • zij een contract met u hebben, bijv. een contract om goederen of diensten te leveren (denk aan webshops) of een arbeidscontract (uw werkgever)
  • daartoe een wettelijk verplichting bestaat, bijv. wanneer uw werkgever uw maandelijkse inkomsten doorgeeft aan de overheid zodat u correct verzekerd blijft
  • dat voor u van levensbelang is, bijv. in levensbedreigende situaties
  • dat nodig is voor openbare dienstverlening, meestal door overheidsinstanties zoals scholen, ziekenhuizen en gemeenten
  • er legitieme belangen in het spel zijn, bijv. wanneer uw bank uw persoonsgegevens nodig heeft om na te gaan of u recht heeft op een hogere rente

In alle andere gevallen moeten bedrijven en organisaties uitdrukkelijk toestemming van u krijgen voordat.

Terug naar het nieuws